צוות הייעוץ

צוות הייעוץ המקצועי

יצחק מוסבכר

מנכ"ל

ניהול קשרי לקוחות

אנגלית. גרמנית. עברית.